začátečník
Teď čteš
Makroekonomické ukazatele: německý index IFO
0

Makroekonomické ukazatele: německý index IFO

vytvořil Forex Club21 2021 května

Index IFO je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, které „předpovídají“ budoucí podmínky ekonomického růstu největší ekonomiky v Evropské unii - Němec. IFO je připravováno na základě dotazníků, ve kterých musí respondenti definovat současnou a budoucí ekonomickou situaci v konkrétním odvětví. Tento index lze nazvat doplňkem „pevných dat“, jako jsou Maloobchodní tržby, Míra nezaměstnanosti nebo změnit Hrubý domácí produkt (HDP), které vydávají speciální státní instituce. V následujícím textu zodpovíme mimo jiné následující otázky:

 • Co je indikátor IFO?
 • Jak se počítá index IFO?

Co je index IFO?

Celý název indikátoru je Obchodní klima IFO. Jak název napovídá, jeho úkolem je přiblížit „obchodní klima“ v Německu. Skládá se ze dvou dílčích indexů, které popisují:

 • současná situace v podnikání - IFO Business Situation,
 • obchodní očekávání respondentů - IFO Business Expectation.

Index IFO sestavuje od roku 1991 Institut pro Wirtschaftsforschung v Mnichově. Indikátor popisuje investiční klima (ekonomickou aktivitu) v Německu. Jak již bylo zmíněno výše, hodnota indexu vychází z výsledků průzkumů týkajících se aktuálního podnikatelského prostředí a předpovědí na příštích 6 měsíců. 

00 ukazatel ifo

Zdroj: https://www.ifo.de/

Tento ukazatel je zveřejňován měsíčně ve druhé polovině měsíce, kterého se údaje týkají. Například index IFO za leden 2021 byl zveřejněn 25. ledna 2021. Data zveřejnění indikátoru IFO v roce 2021 jsou následující:

 • 25/05/2021
 • 24/06/2021
 • 26/07/2021
 • 25/08/2021
 • 24/09/2021
 • 25/10/2021
 • 24/11/2021
 • 17/02/2021

Průzkumy, které umožňují vypočítat index IFO, jsou zaměřeny na přibližně 9 000 lidí. Jsou to zástupci mj. Stavebního průmyslu, maloobchodu a průmyslového sektoru. U subindexu IFO Business Situation musí tazatelé klasifikovat situaci jako dobrou, spravedlivou nebo špatnou. V případě indexu IFO Business Expectation respondenti definují, jak se změní ekonomická situace. Na výběr mají tři odpovědi:

 1. vylepší
 2. se nezmění,
 3. nebo zhoršit.

Všechny odpovědi průzkumu jsou vyjádřeny v procentech a jsou rozděleny podle sektorů.

Zpravidla se předpokládá, že pokud jsou oba dílčí indexy nad 0, ekonomický rozmach pokračuje. Důvodem je skutečnost, že i přes dobrou ekonomickou situaci respondenti očekávají zlepšení v příštích 6 měsících. Na druhou stranu, pokud jsou oba ukazatele záporné, nastává „krize“, protože i přes slabé současné hodnoty trh očekává další zhoršující se nálady. Níže je uveden graf představený institutem Ifo, který ukazuje výše uvedené vztahy v letech 2017-2021:

01 Obchodní cyklus IFO

Zdroj: https://www.ifo.de/

Index IFO ukazuje rozdíl mezi pozitivním a negativním hodnocením stavu německé ekonomiky (současné a budoucí). Vzhledem k tomu, že se indikátor zaměřuje pouze na pozitivní a negativní hodnocení, jsou neutrální hodnoty ignorovány (nemají vliv na velikost indikátoru). 

Díky rozkladu hodnoty indexu na jednotlivé sektory lze vidět rozdíly ve „stavu“ jednotlivých složek. Například v průmyslovém sektoru začalo na začátku roku 2018 pomalé zhoršování nálad i očekávání. Obchodní očekávání pro toto odvětví byla od konce roku 2018, několik čtvrtletí před krizí s koronaviry, trvale negativní. Během tohoto období se zase sektor služeb choval mnohem lépe. Níže je uveden seznam připravený institutem Ifo:

02 ifo

Zdroj: https://www.ifo.de/

Jak se index počítá?

Dotazník se skládá celkem z přibližně 20 otázek. Respondenti musí mimo jiné odpovědět o následujících otázkách:

 • Současná obchodní situace společnosti
 • Očekávání společnosti na příštích šest měsíců
 • Poptávková situace (zlepšení, nezměněno, zhoršení)
 • Počet zaměstnanců (přírůstek, nezměněn, pokles).

Výše uvedené odpovědi se promítají do „agregované“ hodnoty jednotlivých dílčích indexů. Jak již bylo zmíněno dříve, neutrální hodnoty jsou ignorovány.

Nejjednodušší způsob, jak ilustrovat tento indikátor, je použít příklad. Pokud v daném měsíci 50% respondentů popsalo svoji situaci jako uspokojivou (neutrální hodnota), 30% jako „dobrou“ a 20% jako „špatnou“, pak jsou neutrální hodnoty ignorovány. Výsledkem je, že je zohledněna pouze polovina dotazovaných hlasů. Výsledkem je, že indikátor má pozitivní hodnotu, protože více respondentů označilo situaci za dobrou (30%) než špatnou (20%). Totéž se děje v případě prognózovaných průzkumů na příštích 6 měsíců.

Poté se vypočítá obchodní klima, jehož vzorec je následující:

ifo vzor

Hodnota této komponenty se pohybuje od -100 (pokud mají oba dílčí indexy hodnotu -100) až +100 (oba dílčí indexy mají hodnotu +100). Jak již bylo zmíněno dříve, dílčí indexy nezohledňují neutrální hodnoty. Extrémní hodnoty tedy nemusí vzniknout, když „Každý si myslí totéž“. Stačí, aby 99,9% bylo neutrálních a 0,01% negativních názorů na současnou a budoucí situaci.  

Při pohledu na vzorec lze vyvodit závěr, že obchodní klima je geometrickým průměrem „výsledků“ jednotlivých dílčích indexů. Pro výpočet hodnoty indexu IFO je normalizován na průměr základního roku. V roce 2018 došlo ke změně v letech 2005 až 2015. 

Hodnota indexu IFO se vypočítá vydělením hodnoty složky (Business Climate) pro daný měsíc plus 200 střední hodnotou základního roku plus 200. Výsledek rozdělení se vynásobí 100. Získaná hodnota je korigováno na vliv sezónních faktorů. Postupuje se podle toho SEDADLA X-13ARIMAkterý byl vyvinut Úřadem pro sčítání lidu USA.

Uplatňování IFO

IFO index může představovat důležitý prediktor podnikatelského prostředí jako je tomu v německé ekonomice. Z tohoto důvodu se jedná o „rychlejší“ indikátor než hrubý domácí produkt publikovaný jednou za čtvrtletí. Stav německé ekonomiky zase ovlivňuje mimo jiné mnoho německých společností kótovaných na burze v indexech jako např DAX, mDAX, sDAX.


Podívejte se na to: Německý kapitálový trh a investiční příležitosti


Dopad ekonomické situace v Německu je zvláště důležitý pro společnosti, které v této zemi generují většinu výnosů. U nadnárodních společností je dopad menší, ale existují i ​​určité výjimky. Je třeba si uvědomit, že Německo je největší ekonomikou v Evropské unii. Ekonomické zpomalení v této zemi se automaticky promítá do ochlazení ekonomické situace také v Země CEEa ekonomiky jako Francie a Itálie. Pokud tedy společnost generuje většinu svých výnosů v Evropské unii, zpomalení v Německu ovlivní také výsledky prodeje na ostatních hlavních trzích Evropské unie.

Další užitečnou funkcí indexu IFO je jeho použití jako lakmusový papír tržního sentimentu. Pokud index IFO negativně překvapil investory a evropské indexy rostou, je to docela býčí signál. Naopak (IFO lepší, než se očekávalo, ale indexy klesají), sentimentu na trhu dominuje strana nabídky.

Souhrn

Velkou výhodou indexu IFO je, že „základ“ indexu pochází přímo od respondentů, kteří jsou zástupci podniků. Jsou tedy nejblíže „pulzu“ celé ekonomiky. Dalším pozitivním aspektem indikátoru je, že je vydáván mnohem rychleji než „standardní“ makroekonomické vládní publikace. Díky tomu může IFO předem indikovat zhoršení nebo zlepšení ekonomické situace v jednotlivých sektorech ekonomiky. Zpravidla se má za to, že IFO vykazuje trvalejší směr až po třech měsících. Pokles IFO za jeden měsíc není spolehlivý. Z tohoto důvodu čeká na potvrzení nebo negaci signálu. Na druhou stranu nevýhodou indikátoru je jeho smluvní povaha. Respondent odpovídá pouze na to, zda je ekonomická situace dobrá a zda se zlepší. Je to tedy indikátor sentimentu a ne tvrdá data.

Co si o tom myslíš?
0%
zajímavý
100%
Heh ...
0%
Šok!
0%
Nemám rád
0%
zranění
0%
O autorovi
Forex Club
Forex Club je jedním z největších a nejstarších polských investičních portálů - forex a obchodní nástroje. Jedná se o originální projekt zahájený v roce 2008 a uznávanou značkou zaměřenou na měnový trh.