pokročilý
Teď čteš
Hospodářské cykly na akciovém trhu, část II
0

Hospodářské cykly na akciovém trhu, část II

vytvořil Natalia Bojko23 2022 září

W předchozí článek jsme se dozvěděli informace především o fázi ekonomického zpomalení. Kromě toho jsme analyzovali hlavní makroekonomické ukazatele, díky kterým můžeme snadněji identifikovat jednotlivé fáze trhu a určit (mimo jiné i jejich dynamikou), kdy přecházíme z jedné do druhé. V tomto textu se zaměříme především na popis dalších tří částí cyklu. Kromě toho budete moci obohatit své znalosti o to, jak ekonomové vnímají cykly. Podíváme se na dva nejznámější a nejběžnější modely, které lze na dnešních trzích použít. Zveme vás k přečtení druhé části tématu.

Recese

Posledním problémem, který jsme probírali, bylo zpomalení. Recese je další fází cyklu, která po ní bezprostředně následuje. To je bezesporu nejméně oblíbené období na burzách. Tuto dobu si spojujeme s medvědím trhem a především se ztrátami způsobenými vysoce nadhodnocenými akciemi. V této fázi cyklu se většina nabídek zhroutí. Prakticky všechna aktiva jsou pod čarou a kapitál unikající z burzy proudí do tzv bezpečná útočiště. Hotovostní vklady jsou ve velké míře na vzestupu a peníze směřují především do státních dluhopisů nebo na trh se zlatem.


PŘEČTĚTE SI také: Investování během recese – příležitost nebo masochismus?


Období recese je obdobím silného zpomalení. Ekonomika se zpomaluje a podnikatelé omezují výrobu, která se přizpůsobuje aktuální (snížené) poptávce na trhu. Tato poptávka je diktována vysokými cenami většiny produktů, které byly taženy vysokou inflací. Klesající produkce nutně zvyšuje nezaměstnanost. Můžeme je pozorovat na základě několika ekonomických ukazatelů. Velmi dobré (v USA) jsou žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Jejich nárůst nás informuje o snižování zaměstnanosti (propouštění, uzavírání některých firem) v dané zemi.

Jak poznáme, že přecházíme ze zpomalení do recese? V případě zpomalení, které jsme již popsali, byla jeho ukazatelem maximální úroveň HDP. Na druhou stranu recese obvykle začíná na vrcholu druhého makroekonomického ukazatele, tedy inflace. Jak se situace mění (vysoké úrokové sazby snižují tempo růstu cen), bude banka uplatňovat politiku snižování sazeb, aby stimulovala ekonomiku k aktivnější činnosti.

Mezi zpomalením a recesí

Ve fázi recese zůstávají ceny i přes zpomalení inflace vysoké. Centrální banka není pod tlakem souvisejícím s dalším snižováním toku peněz na trh. Ekonomická situace stále není nejlepší. Ekonomický vývoj silně pokulhává a následné údaje o HDP budou ukazovat klesající tendenci. Centrální banka může snížit cenu peněz na trhu. Toho může dosáhnout snížením úrokových sazeb.

Fáze recese je vhodná doba pro investice do dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou spíše než do dluhopisů s pohyblivým kupónem. Je tomu tak proto, že současná hodnota budoucích peněžních toků z budoucích úroků v nominální hodnotě se zvyšuje. Úrok se počítá na základě úrokových sazeb. Jak budou klesat, pohyblivá úroková sazba a výnos dluhového cenného papíru budou nutně menší. V důsledku toho budou dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou fungovat mnohem lépe. Je vhodné dodat, že čím větší je vystavení dluhového cenného papíru úrokové sazbě, tím větší riziko podstupujeme.

Recese netrvá věčně

Centrální banky během recese reagovaly na slabý ekonomický růst snížením úrokových sazeb. Levnější úvěr (včetně spotřebitelských) a vklady s nižšími úrokovými sazbami odrazují od spoření. Převod těchto peněz do ekonomiky samozřejmě neprobíhá okamžitě a je rozložen v čase. Investiční výdaje v podnicích se postupně zvyšují a zásoby se snižují (roste výroba). Otázkou je, kdy překročíme magickou hranici mezi recesí a oživením? Celkově by přechod mezi těmito dvěma fázemi měl určovat náš HDP. Proto bychom měli být opatrní při hledání „díry“ v příštích údajích o hospodářském růstu. Mnohem důležitější je zaznamenat zrychlenou dynamiku HDP. Rostoucí index je zjevně mnohem lepším indikátorem konce recese než pověstné minimum. Tyto informace jsou navíc podpořeny klesajícími zásobami podniků a nárůstem zaměstnanosti.

Obrození

Začněme základním bodem. Jaké investiční nástroje budeme v této fázi cyklu hledat? Oživení je bezesporu jednou z nejpříjemnějších částí celého podnikatelského okruhu. Je vhodná doba na investování kapitálu do předražených společností. Toto je fáze, ve které mají nejlepší vyhlídky čistě ekonomického rozvoje. Nárůst poptávky, relativně nízká inflace a rostoucí zaměstnanost jsou pro široce chápanou skupinu akcionářů mimořádně atraktivním momentem. Podniky jsou navíc podporovány výhodnou úvěrovou linkou. Možnost levně přijímat závazky a vysoké investiční výdaje nás (spolu s dalšími faktory) poženou ke zvýšení cen. Teprve inflace, která začíná nabírat na výrazně rostoucím tempu růstu, přispěje k tomu, že se dostaneme do čtvrté fáze hospodářského cyklu – tedy expanze.

Ve fázi oživení budou mimořádně důležité všechny ukazatele týkající se trhu práce a obecně chápané zaměstnanosti. Obecně platí, že situace mnoha podniků by měla, příslovečně říci, „jít rovně“. Mám na mysli ukazatele ziskovosti, možné zvýšení dlouhodobého dluhu, vyšší zásoby a výrobní náklady nebo zlepšení tržeb.

Výnosnost investice do státních dluhopisů je vzhledem k nízké úrovni úrokových sazeb mizivá. Pokud chceme investovat dluhové cenné papíry dobrou volbou budou firemní dluhopisy. Podniky budou navrhovat zajímavější úrokové sazby z důvodu touhy přilákat (když budou náklady na kapitál nižší) tuto formu úvěrů pro své aktivity.

Rozšíření

Výchozím bodem této fáze je výše popsané zotavení. Zvýšené kapitálové výdaje, intenzivní růst zaměstnanosti a rozsáhlé úvěrové aktivity vytvořily dobré prostředí pro to, aby firmy znovu „začaly“. Ekonomické prostředí příznivé pro rozvoj klade na společnosti vyšší očekávání. Proto budeme na jejich účtech sledovat značné výdaje na nehmotný majetek, dlouhodobé i krátkodobé investice a nárůst majetku. Peněžní toky z investiční činnosti by proto měly být záporné.

Dobrá kondice podniků se promítne nejen do zvýšení výroby (snížení zásob), ale také do zrychlení inflace. Jednoznačně vyšší dynamika tohoto ukazatele je libovolným bodem, ve kterém přecházíme z fáze oživení do fáze expanze. Při bližším pohledu na investory, kteří drží akcie ve střednědobém horizontu (nebo se jich zbavují v případě poklesu ekonomiky), je to pro ně důležitý moment. Díky sledování pohybů indexů a PKB a inflace může s vysokou mírou pravděpodobnosti určit nejlepší čas pro opětovný vstup na trh. Moment, který popisujeme, samozřejmě netrvá hodinu ani den. Je to určitě delší doba a do značné míry závisí na odvětví a jeho náchylnosti k ekonomickým změnám. Přesto není pochyb o tom, že jeho nedostatek ovlivní výslednou míru návratnosti.

Kromě zásob mohou být docela dobrou investicí ve fázi expanze suroviny. Zvláštní pozornost bych věnoval těm, které masivně využívají výrobní podniky a těm z odvětví nových technologií. Poptávka po nich je samozřejmě z velké části dána zvýšenou výrobou a výrobními kapacitami firem.

A co inflace?

Je pravda, že masivní nárůst výroby a zaměstnanosti vede k růstu cen. Podniky dynamicky útočící na trh postupně zvyšují laťku v získávání levného kapitálu. Aby centrální banky zabránily silně rostoucí inflaci, rozhodnou se zvýšit úrokové sazby, aby omezily tok peněz proudících do ekonomiky. Tato akce neovlivňuje příznivě ocenění dluhopisů (zejména dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou), proto tento nástroj není nejlepší investiční volbou ve fázi expanze.

Jak už to u manipulace s úrokovými sazbami bývá, nemají okamžitý efekt. Uvidíme je až po nějaké době. Jedno zvýšení úrokových sazeb však nestačí k tomu, abychom si byli jisti, že konec expanzní fáze se blíží. Tato zvýšení mohou být různě rozložená v čase (v důsledku odchylky inflace od předpokládaného cíle a absorpce těchto rozhodnutí ekonomikou). Stojí proto za to se na HDP podívat blíže. Vrchol tohoto ukazatele bude nejlepším „varovným“ signálem před koncem čtvrté fáze hospodářského cyklu. Nižší ekonomický růst a dražší úvěry (vysoké úrokové sazby) budou tlačit ekonomiku do zpomalení. V tomto okamžiku se náš cyklus začíná znovu uzavírat.

Souhrn

Znalost hospodářského cyklu je základní znalostí, na které obchodníci často zakládají své strategie. I když nevěnujeme přílišnou pozornost diverzifikaci portfolia v jednotlivých fázích, může se nám tato znalost hodit k vycítění okamžiku, kdy se vyplatí jít ven nebo vlastnit větší akcie.

Co si o tom myslíš?
33%
zajímavý
67%
Heh ...
0%
Šok!
0%
Nemám rád
0%
zranění
0%
O autorovi
Natalia Bojko
Absolvent Fakulty ekonomiky a financí Univerzity v Białystoku. Od roku 2016 aktivně obchoduje na měnových a akciových trzích. Předpokládá, že ty nejjednodušší analýzy přinášejí nejlepší výsledky. Příznivec swingového obchodování. Při výběru společností do portfolia se řídí myšlenkou investovat do hodnoty. Od roku 2019 zastává titul finanční analytik. V současné době je co-CEO & Founder v české proptradingové společnosti SpiceProp. Spolutvůrce projektu Akademie burzy cenných papírů Podlasie (XNUMX. a XNUMX. vydání).