začátečník
Teď čteš
Barometr trhu – pár slov o indexech
0

Barometr trhu – pár slov o indexech

vytvořil Natalia Bojko24 sierpnia 2022

Velmi často, když uvažujeme o investování peněz, zejména na akciových trzích, budeme myslet na to "Je to správný čas?". Pak se musíme ponořit do analýzy obchodní cyklus a aktuální situaci na trhu. Po tomto posouzení jsme schopni jej zařadit do příslušné fáze a zvážit, zda je vhodná chvíle tam kapitál alokovat. Pro správné a především spolehlivé posouzení okamžiku, ve kterém se ekonomika nachází, je nutné znát nejen základní tržní mechanismy, ale i aspekty úzce související s ekonomickými znalostmi. Ani dobří analytici často nedokážou posoudit ekonomickou situaci, ve které se aktuálně nacházíme. V této věci tuto záležitost usnadňují hrdinové dnešního článku, tedy indexy.

Co jsou indexy?

Indexy nám především umožňují rychle zhodnotit situaci na trhu. Po krátké analýze jsme schopni obecně určit, jak dobře nebo jak špatně je na tom akciový trh. Index, docela knižní a teoreticky řečeno, je statistická míra, která představuje určitý soubor – v tomto případě koš společností. Díky tomu můžeme s indexem zacházet jako s barometrem situace na trhu, který tvoří společnosti vybrané podle konkrétních parametrů. Jejich % podíl je patřičně „vážen“. Indexy tedy odrážejí široce chápanou ekonomickou situaci kotovaných společností. Jak a co toto vážení znamená, se dozvíte v další části.

Složení indexu

Již víme, že index se skládá z konkrétních společností. Nyní je čas zjistit, čím přispívají k danému barometru. Pochopením parametrů a mechanismů výběru podniků pro konkrétní barometry budeme schopni posoudit, zda jejich změna odráží situaci pouze jednoho odvětví s dominantní společností v popředí, nebo širokého trhu.

Cenově vážený index

Sleduje změny na trhu na základě ceny jednotlivých akcií. Tato definice nám zjevně říká málo. Nejlépe to ilustruje jednoduchý příklad. Předpokládejme, že náš index tvoří pouze dvě společnosti. Cenné papíry prvního stály 4 PLN a druhého 6 PLN. To znamená, že první podnik by měl v indexu váhu 40 % a druhý 60 %. Proto změny stavu zásob obou společností úměrně ovlivní hodnoty našeho barometru. Co kdyby akcie první společnosti vzrostly o 10 % a druhé o 20 %? Abychom to odhadli, museli bychom vzít původní podíly v indexu, tedy 40 %, a vynásobit hodnotou navýšení – 10 % a 60 % x 20 %. První akce nám dává výsledek 0,04, druhá 0,12. Celkem 0,16 x 100 % = 16 %. Hodnota indexu by se zvýšila o 16 %.

Vyvážené indexy

Jak název napovídá, každá hodnota tvořící index má na začátku stejnou váhu. To znamená, že jakákoli změna stavu akcií společností bude vypočítána jako aritmetický průměr výnosů všech cenných papírů v ní zahrnutých. Za zmínku však stojí, že pokud daná společnost roste, zvýší se i její podíl z hlediska hodnoty v indexu. Tento jev se nazývá rebalancování.

Index vážený tržní hodnotou

Tento typ indexu bude na rozdíl od svých předchůdců sledovat poklesy a nárůsty na trhu aktivněji, úměrně jejich tržní hodnotě. Kapitalizace (neboli tržní hodnota, tedy hodnota všech akcií společnosti) je základem, který vytváří chování barometru.


PŘEČTĚTE POTŘEBNÉ: Návratnost aktiv – co je ukazatel ROA


Kromě klasických metod výpočtu se akciové indexy mohou lišit v několika dalších aspektech. Výše uvedené byly určeny pro široký trh. Odvětví je tedy irelevantní (existuje i dělení na indexy odrážející firmy z daného odvětví, např. chemický, stavebnictví, pohonné hmoty). Na druhou stranu se výrazný rozdíl objevuje u vlivu příjmových ukazatelů (který je ovlivněn např. dividenda) pro změnu indexu. Mluvím o ceně a typu příjmu.

Je to úplně jiné dělení, než bylo dříve prezentováno kvůli způsobu vážení surovin. Výše dividendu jsem dal z nějakého důvodu. Při analýze jeho dopadu na cenový index bude významný tím, že odráží změny v kurzu, který musíme za danou akcii zaplatit. To se ví zisk vyplácený investorům ve formě dividend upravuje cenu akcie o její hodnotu. Příjmové indexy naproti tomu poskytují obrázek, jak název napovídá, o příjmu, který získá akcionář investující kapitál do akcií tvořících index. Jeho cena se tedy na základě výplaty dividend nezmění.

indexy WSE

Primární a nejstarší index na Polská burza je WIG. Zahrnuje všechny společnosti kotované na hlavním trhu WSE, které splňují základní kritéria pro účast na něm. Patří mezi indexy příjmového typu, což znamená, že při jeho výpočtu jsou zohledněny jak ceny akcií, které obsahuje, tak výnosy z dividend a upisovacích práv. Základní hodnota byla 1000 bodů.

Mezi WIG existuje několik podkategorií:

  • WIG20 - je nejprestižnějším indexem varšavské burzy. Zahrnuje, jak název napovídá, 20 nejlikvidnějších a největších společností kotovaných na WSE. Jedná se o cenový typ indexu. Váhy jednotlivých společností jsou stanoveny na základě tržní hodnoty a obratu.
  • mWIG40 - je založena na 40 středně velkých společnostech. Počítá se podobně jako u předchůdce. Vyznačuje se především větší volatilitou (a rizikem) a potenciálně vyšší mírou návratnosti.
  • sWIG80 - zahrnuje 80 společností s malou kapitalizací. Index funguje dobře jako měřítko obecné ekonomické situace mezi malými společnostmi. Navíc je vystaven největším výkyvům, ale zároveň nabízí nejvyšší míru návratnosti.

Mezi indexy rozlišujeme i výše uvedené oborové indexy. S rozvojem odvětví a odvětví ekonomiky přibývají nová. Odrážejí obecnou situaci v daném odvětví. Nejoblíbenější jsou: WIG-Banks, WIG-Chemia, WIG-Paliwa nebo WIG-Informatyka.

Za pozornost také stojí dva opačné indexy, a to WIG20 lev a WIG20 krátké. První z nich je užitečná pro hráče, kteří doplňují své strategie využíváním derivátů nebo si berou půjčky na své pozice. Vychází z cen WIG20 a jeho pohyby jsou dvojnásobné. Druhý je však inverzní k prvnímu, tedy pákovému indexu. Je také založen na WIG20. Pokud WIG20 stoupne o 10 bodů, zkrat WIG20 klesne o 10 bodů.

Co si o tom myslíš?
33%
zajímavý
67%
Heh ...
0%
Šok!
0%
Nemám rád
0%
zranění
0%
O autorovi
Natalia Bojko
Absolvent Fakulty ekonomiky a financí Univerzity v Białystoku. Od roku 2016 aktivně obchoduje na měnových a akciových trzích. Předpokládá, že ty nejjednodušší analýzy přinášejí nejlepší výsledky. Příznivec swingového obchodování. Při výběru společností do portfolia se řídí myšlenkou investovat do hodnoty. Od roku 2019 zastává titul finanční analytik. V současné době je co-CEO & Founder v české proptradingové společnosti SpiceProp. Spolutvůrce projektu Akademie burzy cenných papírů Podlasie (XNUMX. a XNUMX. vydání).
Komentáře

Nechte odpověď