Zprávy
Teď čteš
Statistiky ziskovosti polských obchodníků za první čtvrtletí 2019
0

Statistiky ziskovosti polských obchodníků za první čtvrtletí 2019

vytvořil Paweł MosionekDubna 16 2019

Uzavření prvního čtvrtletí roku 2019 znamená, že polští brokeři pro nás připravili další várku statistik o ziscích a ztrátách svých klientů. Pokračuje „efekt ESMA“ a zlepšení výkonu je trvalé? Po velmi pozitivních výsledcích čtvrtého čtvrtletí by se taková očekávání dala, ale čísla nám řeknou pravdu.

Nedávno, podobná zpráva, že Komise pro finanční dohled připravila delší horizont. Statistiky, které zahrnoval celý kalendářní rok 2018 ukázal, že 21,1% obchodníků zaznamenalo zisk, To je rekordní výsledek, i když jen o něco lepší než v 2017, kde 20,3% obchodníků uzavřelo zůstatek na plusu. Tato statistika je ohrožena Komora makléřů, která připravila vlastní zprávu, ve které uvedla Intervence ESMA výsledky nezlepšila, Tato zpráva se však vyznačuje nízkým statistickým vzorkem, který podle našeho názoru významně snižuje její důvěryhodnost.

Na základě pokynů KNF, které vstoupily v platnost v září roku 2016, jsou polské DM povinny hlásit statistiky o podílu výdělku a ztráty klientů rozdělených do tříd aktiv. Údaje musí být uvedeny na webu makléře společnosti 10 v den otevření nového čtvrtletí pro předchozí 3 měsíce.

Stabilizace měn

Níže uvedené tabulky uvádějí výsledky obchodníků v členění na finanční nástroje vyjádřené v procentech, které uzavřely transakce s polskými makléřskými domy nabízejícími obchodování Forex / CFD. Čtvrtý řádek ukazuje změnu v procentech ve vztahu k údajům prezentovaným ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018vidíme pokrok (nebo jeho nedostatek) v krátkodobém horizontu.

Největší hodnoty (zisk / ztráta) byly určeny modrou barvou ve vztahu ke všem makléřům ve výkazu.

Forex

makléř XTB BOSSAFX Vznešené cenné papíry DM Alior Bank mForex TMS Brokers
profit 41,67 48,51 51,22 53,0 46,43 48,2
Oblaka 58,26 51,43 48,78 47,0 53,57 51,8
Změna na poslední čtvrtletí -0,08 -0,46 -0,8 -0,2 -0,81 +1,7

CFD pro zboží

makléř XTB BOSSAFX Vznešené cenné papíry DM Alior Bank mForex TMS Brokers
profit 47,98 53,75 56,7 48,3 58,58 50,8
Oblaka 51,8 45,96 43,3 51,7 40,92 49,2
Změna na poslední čtvrtletí +6,68 +10,33 +6,27 +2,9 +10,38 +9,0

CFD na indekách

makléř XTB BOSSAFX Vznešené cenné papíry DM Alior Bank mForex TMS Brokers
profit 38,35 39,08 46,56 34,7 41,10 40,3
Oblaka 65,83 60,70 53,44 65,5 58,66 59,7
Změna na poslední čtvrtletí +4,23 -6,35 +3,14 -3,9 -1,42 +0,1

CFD na dluhopisy a úrokové sazby

makléř XTB BOSSAFX Vznešené cenné papíry DM Alior Bank mForex TMS Brokers
profit 40,96 54,76 66,67 - 47,06 66,7
Oblaka 57,53 42,86 33,33 - 52,94 33,3
Změna na poslední čtvrtletí -0,71 +22,56 -13,33 - -5,66 +6,7

CFD na akcii

makléř XTB BOSSAFX Vznešené cenné papíry DM Alior Bank mForex TMS Brokers
profit 39,51 31,76 - - - 18,3
Oblaka 60,45 68,24 - - - 81,7
Změna na poslední čtvrtletí +12,88 -6,38 - - - -8,1

Kryptowaluty

TMS Brokers jako jediný polský makléř proto prezentoval statistiky o výsledcích CFD spekulačních zákazníků na základě kryptografických měn. Procento vydělávajících obchodníků činilo 23,3%a ztrátové 76,7%, Ve vztahu ke čtvrtému čtvrtletí je to výsledek + 1,6% lepší.

Shrnutí tabulky

Po výrazném zlepšení nástrojů FX ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 nastal čas stabilizovat statistiky. Všichni makléři prezentovali velmi podobná data a největší odchylka od předchozích 3 měsíců byla zaznamenána ve prospěch TMS Brokers (+ 1,7%). Nejlepších výsledků dosáhli klienti DM Alior Bank a nejhorší výsledky XTB.

V případě komodit je vidět výrazné zlepšení – u mForexu a BossaFX dokonce dvouciferné. Tak skvělé a „rovné“ výsledky jsme u polských brokerů ještě neviděli. Pouze v DM Alior Bank a XTB bylo více ztrátových klientů než vydělávajících a rozdíl mezi oběma společnostmi byl pouze symbolický (0,1 %).

Noble Securities vyniká mezi klienty spekulujícími na akciové indexy, kde procento obchodníků se ziskem přesahuje 46% (podobnou disproporci jsme zaznamenali před 3 měsíci - tehdy byl lídrem BossaFX). Druhým v pořadí je mForex a podíl uzavírá největší polský makléř - XTB.

U nástrojů založených na úrokových sazbách a dluhopisech mají data obvykle nízký statistický vzorek, což jasně potvrzují velké výkyvy ve výsledcích většiny makléřů. Pouze v XTB procento zůstalo stabilní, i když záporný tón zůstal - 57% klientů zaznamenalo ztrátu. Klienti TMS Brokers si vedli nejlépe, kde 2/3 z nich vydělali.

Pro CFD se ukázalo, že XTB je lídrem, který zaznamenal významné zlepšení, téměř 13. Anti-leader byl TMS Brokers s rekordně nízkým výsledkem (81,7% ztrácí).

Realizace objednávky - čas a skluz

forex časOpět platí, že pouze tři polští makléři poskytli další zprávy týkající se provádění příkazů z hlediska doby provedení. XTB je jedinou společností, která tato data rozšiřuje o informace o měřítku skluzu a průměrných rozpětí.

V případě Bossa standardní doba provedení v prvním čtvrtletí 2019u byla 88 milisekund a to byl výsledek o 6 ms horší ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím loňského roku. V posledních dvou čtvrtletích je tento výsledek již horší o 12 milisekund, což znamená, že za šest měsíců se doba provádění zhoršila o cca 15%.

Průměrná doba zahrnuje „klientské příkazy“ chápané jako nevyřízené příkazy za tržní ceny, jakož i zrušení a úpravy parametrů těchto příkazů.

makléř Vznešené cenné papíry uvedl ve zprávě informaci o standardním čase provádění příkazů klientů na OTC trhu (tj. průměrnou dobu provedení zakázky za standardních podmínek). V porovnání se čtvrtým čtvrtletím 2018 bylo v prvním čtvrtletí běžného roku realizace v průměru 385,22 milisekund,. Předchozí zpráva uvádí zlepšení o 17 milisekund. Tentokrát to je výsledek je horší o méně než 6 milisekund.

Průměrná doba realizace objednávek v Kč XTB v prvním čtvrtletí roku činil 2019 139 milisekund a tento výsledek je mnohem horší než v předchozím analyzovaném období (59 milisekund). Standardní doba plnění objednávky v XTB, chápaná jako maximální doba realizace objednávky, ve které bylo provedeno 99% objednávek, byla 582 milisekund a to je výsledek přes 2 krát horší než ve čtvrtém čtvrtletí.

Slouží při provádění příkazů v XTB

Největší polský makléř byl jediný, kdo publikoval údaje o cenovém sklonu. Pro provedení příkazů v tržním režimu o nástrojích CFD 66.02% transakce byly provedeny s cenovým sklouznutím rovným 0, 16,74% s kladným, je 17,24% s negativním skluzem pro zákazníka. Pro provedení příkazů v okamžitém režimu o nástrojích CFD 61.40% byly provedeny s 0 odchylkou od objednávky, 19.28% s kladnou odchylkou oraz 19.32% s negativní odchylkou pro zákazníka. Rozdíly ve vztahu ke čtvrtému čtvrtletí jsou marginální.

XTB znovu představila průměrnou rozpětí rozloženou na objemové rozsahy:

  1. od letu 0.0 po 1.0,
  2. od letů 1.01 po lety 5.0,
  3. od letů 5.01 po lety 15.0,
  4. od letů 15.01 po lety 30.0,
  5. od letů 30.0 nahoru.

Zahraniční makléři forexu

Ačkoli povinnost zveřejňovat čtvrtletní statistiky ukládá polský úřad pro finanční dohled pouze polským makléřským společnostem, k akciím se pravidelně připojují dva zahraniční makléři - Admiral Markets oraz CMC Markets, Jak obchodníci využívající služby těchto společností vypadli? Výsledky jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách.

CMC Markets

Britský makléř opět představil další výsledky týkající se kryptoměn. Ukázalo se však, že jsou lepší o 6% ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Zhoršení výsledků lze pozorovat pouze u zboží - i přes výsledky předložené polským DM. Existuje jasný nárůst CFD na akcie (až o 20%) a na dluhopisy a úrokové sazby (+ 13%).

Měny zboží indexy Dluhopisy a sazby% CFD pro akcie Kryptowaluty
profit 44 45 34 58 49 40
Oblaka 54 55 66 42 51 60
Změna ve srovnání s posledním čtvrtletím +1 -2 +2 +13 +20 +6

 

Admiral Markets

Výsledky zákazníků Admiral Markets se výrazně neliší od trendů pozorovaných u polských makléřů. První čtvrtletí společnosti 2019 přineslo zlepšení zboží a zhoršení měn. Je však stále pozitivní údaje, které ukazují, že zhruba polovina obchodníků zaznamenala zisk. Nejhorší dopadly na indexy, což také odráží situaci, která je viditelná v polském DM.

Měny zboží indexy CFD pro akcie
profit 49,13 53,20 38,32 40,00
Oblaka 50,87 46,31 61,68 60,00
Změna ve srovnání s posledním čtvrtletím -2,7 +3,0 -0,80 -0,98

Admirál Markets, jako jediný zprostředkovatel, pravidelně zveřejňuje podrobné údaje o provádění příkazů svých klientů on-line.

Co si o tom myslíš?
89%
zajímavý
11%
Heh ...
0%
Šok!
0%
Nemám rád
0%
zranění
0%
O autorovi
Paweł Mosionek
Aktivní obchodník na trhu Forex od roku 2006. Editor portálu Forex Nawigator a šéfredaktor a spolu-tvůrce webu ForexClub.pl. Řečník na konferenci „Zaměření na Forex“ na varšavské ekonomické škole, „NetVision“ na Gdaňské vysoké škole technické a „finanční zpravodajství“ na univerzitě v Gdaňsku. Dvakrát vítěz „Junior Trader“ - investiční hra pro studenty pořádaná DM XTB. Závislý na cestování, motorkách a parašutismu.