začátečník
Teď čteš
Investice do jednoduchých obchodních modelů podle Warrena Buffetta. Th. III
0

Investice do jednoduchých obchodních modelů podle Warrena Buffetta. Th. III

vytvořil Natalia Bojko12 sierpnia 2022

V předchozích dílech článku jsme psali mj na analytickém způsobu, jakým Buffett přistupuje k investicím. Zmínili jsme také které hledá kompetence v oblasti lidských zdrojů a jaké výhody očekává od podniků. Při zkoumání tajů jeho přístupu k firmám není těžké si všimnout, že se řídí pozoruhodnou racionalitou, hledá dlouhodobé zdravé základy. Ve třetí části článku se zaměříme především na manažerský štáb, kterému Warren věnuje mimořádně vysokou pozornost. Budeme diskutovat o aspektech odpovědí na otázky, např. jak rozpoznat poctivé a kompetentní vedení? Kde o nich získat informace? Jaké jsou signály integrity na úrovni řízení podniku? Jak rozpoznat účetní manipulace? Je dobrý manažer ten, kdo škrtá všechny možné náklady? Tyto pochybnosti se pokusíme rozptýlit v textu níže. 

Dobře, což je co?

Najít manažera, který miluje svou práci, se zdá jako jednoduchý úkol. Pokud si lidé vyberou toto povolání, musí k němu cítit příslovečnou mátu a mít takové charakterové vlastnosti, které mu v této pozici pomohou. Není to však tak banální a samozřejmé. Je těžké odhalit ty manažery, kteří milují svou práci a chtějí dosahovat stále lepších výsledků. Dobrým ukazatelem, od kterého bychom měli začít hledat, je manažerské znalosti ve svém oboru. Internet nám nabízí řadu sociálních sítí, blogů, tematických fór a odborných webů, které jsou jedinečné pro konkrétní odvětví. Vyplatí se hledat, zda se naše „výzkumné pracoviště“ vyjadřuje v renomovaných časopisech, poskytuje rozhovory, rozšiřuje své kompetence nebo se aktivně účastní oborových konferencí. Tyto znalosti jsou poměrně široce dostupné. 

Bez přístupu k přímé schůzce s majitelem podniku a jeho manažery je pro nás obtížné posoudit, zda vedoucí pracovníci uvažují způsobem charakteristickým pro majitele firmy. Na druhou stranu je možné hodnotit důležitá obchodní rozhodnutí vedoucích pracovníků na základě např. zájmů akcionářů (a zda jsou vůbec zohledňována). Pokud chceme koupit společnost, zejména s přihlédnutím k dlouhodobé držbě jejích cenných papírů, měli bychom znát cíl (zájem), který při nákupu jejích akcií sledujeme. Prostřednictvím tohoto prizmatu bude snazší hodnotit jejich činy. S akciemi konkrétní společnosti v portfoliu se nevyhnutelně stáváme jejím spoluvlastníkem. 

Upřímnost stojí za všechny peníze

Myslím, že pro ilustraci této kompetence použiji nejlepší příklad, tzn. Berkshire Hathaway. Buffett jako její prezident se nejednou proslavil naprostou poctivostí vůči svým akcionářům u příležitosti výročních zpráv. Nejčastěji se o nich můžeme dočíst v dopise akcionářům, který oracle každoročně píše. Warren předpokládá, že vy (jako management) byste měli poskytovat veškeré (nejen pozitivní) a spolehlivé informace o společnosti. Majitel by měl znát klíčové informace, jako jsou pozitivní a negativní aspekty podnikání společnosti, ve které je akcionářem. Pokud máme dojem, že firma (při rozhovoru s investory) na naše otázky odpovídá vyhýbavě nebo vůbec, stojí za to její koupi zvážit dodatečně. Je obtížné posoudit hodnotu společnosti bez přístupu k čestným a poctivým informacím o její hlavní činnosti. Velmi často lze na otevřených jednáních zaznamenat určitou pravidelnost vystupování PR lidí místo např. generálních ředitelů nebo manažerů. „Agenti“ nemluví o firmě vždy otevřeně, navíc většinou nemají příliš rozsáhlé znalosti, které by management mohl prezentovat. 

O mravních kvalitách dobrého manažera příliš psát nebudeme. Je tomu věnován samostatný článek a je to spíše psychologická záležitost než čistě analytická. Nicméně stojí za to citovat jako souhrn těchto úvah Warren Buffett, které slušnost a zdvořilost vzorného vedení popsal takto:

"Tpřesně o těch chlapech, které bys chtěla, aby si vzala svou vlastní dceru".

Tato analogie samozřejmě platí pro muže. Přesto míří i na ženskou část manažerského týmu. Místo toho ilustruje úroveň důvěry, kterou musí mít Buffett v manažery. 

Pozor na účetní triky

Finanční analýza je nejběžnější metodou pro hodnocení mnoha aspektů souvisejících s oceňováním a výkonností společnosti. Umožňuje vám posoudit úroveň jeho dluhu, likvidity, ziskovosti a aktivity. Aby to investoři mohli udělat potřebuje objektivní a přesné finanční údajekterý  v průběhu jejich přípravy nebyly upravovány ani ošizeny (jako např. u dlouhodobého majetku). Pokud nemáte žádnou účetní praxi (zůstatky, účetní metody, účty atd.), těžko vycítíme manipulaci s účetní závěrkou. Na to existuje několik řešení. Je třeba se vyhnout společnostem, které takové metody používaly a byly spojovány s významnými skandály. Opatrní byste měli být také u auditorů, kteří takové finanční dokumenty kontrolovali. Můžete se také začít učit například základy účetnictví, což vám pomůže nejen pochopit elementární mechanismy, které jsou součástí tvorby reportů, ale také usnadní budoucí analýzu firmy. 

Z hlediska účetnictví je to zajímavý postup manipulace s náklady restrukturalizaci. Jaké zpronevěry v nich lze spáchat? Bez rozsáhlých a složitých účetních překladů jde především o nesprávné zaúčtování nákladů na restrukturalizaci. Pokud manažer s vysokou pravděpodobností očekává, že firma bude v následujících letech vykazovat vyšší než průměrné náklady, může celou restrukturalizaci projevit v aktuálním čtvrtletí a prokáže se, že jen tam utrpí velký propad zisku. Dalším velmi zajímavým případem, kterého si všiml Warren Buffett, je vykazování výše uvedených nákladů v účetnictví společnosti, čerstvě po výměně starého ředitele za nového. To obvykle souvisí s indikací dobrých výsledků v průběhu času (vysoké náklady na začátku) a se snížením nákladů, které lze přičíst novým řídícím pracovníkům a správným rozhodnutím například správní rady o změně osoba v této pozici. 

Jak se chránit před manipulací? Vyznat se v elementární účetní problematice by samozřejmě neměl být pro nikoho problém. Druhým, důležitějším aspektem je snadnost, s jakou porozumíme prezentovaným finančním datům. Pokud je těžké pochopit jejich záznam a podstatu, měli bychom to brát jako první varovný signál. 

Kontrola, kontrola, kontrola...

Pečlivá kontrola nákladů je jistě dovednost, kterou mnoho společností potřebuje. My naopak při výběru společnosti do portfolia hledejme manažerský tým, který neutrácí peníze s vlastníky společnosti (to je také naše). Jaká omezení bychom měli hledat? V analýze nákladů lze zobrazit dvě pozice. Na jedné straně manažeři, kteří je nutí růst, mívají spoustu nápadů, které testují. Nejžádanější situací by proto bylo snížit náklady tam, kde jsou ve skutečnosti silně nadhodnocené, použitím například zastaralých výrobních metod a umožnit jejich použití v místech, která mohou budovat naši konkurenční výhodu na trhu. 

Měli byste být velmi obezřetní ohledně jakýchkoli vysoce profilovaných oznámení o snižování nákladů. Když se podíváte na většinu těchto prohlášení, mají přitáhnout pozornost spíše než skutečné změny. Dobrý manažer dohlíží na analýzu firmy a jejího fungování v jednotlivých odděleních, chce zlepšovat procesy a minimalizovat náklady tam, kde je to možné a neovlivní to efektivitu. Je to pokračující proces. Nikdo nevstává z postele a u ranní kávy neříká, že dnes je fantastický den podívat se na společnost z tohoto úhlu. 

Souhrn

Výše uvedený text vám měl především ukázat aspekty, které stojí za to věnovat pozornost při výběru firmy. Při výběru prvního podniku asi většina z nás nevěnovala sebemenší pozornost personálu nebo se příliš nezabývala finančními údaji (z hlediska jejich nesprávného ocenění). Zaměřili jsme se na analýzu výkazů nebo výkazu cash flow. Warren Buffett je známý nejen svým instinktem koupit firmu, ale také svým detailem. U lidí na vyšších úrovních si velmi cení poctivosti a morálky. Vzhledem k tomu, že nejbohatší investor na světě věnuje pozornost lidskému prvku v podobě lidských zdrojů v celém rozhodovacím procesu souvisejícím s nákupem společnosti, stojí za to si přečíst návrhy, které jsme popsali výše, abyste věděli, na co si dát pozor . 

Co si o tom myslíš?
33%
zajímavý
67%
Heh ...
0%
Šok!
0%
Nemám rád
0%
zranění
0%
O autorovi
Natalia Bojko
Absolvent Fakulty ekonomiky a financí Univerzity v Białystoku. Od roku 2016 aktivně obchoduje na měnových a akciových trzích. Předpokládá, že ty nejjednodušší analýzy přinášejí nejlepší výsledky. Příznivec swingového obchodování. Při výběru společností do portfolia se řídí myšlenkou investovat do hodnoty. Od roku 2019 zastává titul finanční analytik. V současné době je co-CEO & Founder v české proptradingové společnosti SpiceProp. Spolutvůrce projektu Akademie burzy cenných papírů Podlasie (XNUMX. a XNUMX. vydání).