začátečník
Teď čteš
Buyback - zpětný odkup vlastních akcií. Je to pro společnost dobré?
0

Buyback - zpětný odkup vlastních akcií. Je to pro společnost dobré?

vytvořil Natalia Bojko7 2022 září

Na začátku našeho dobrodružství s burzou se rychle ukáže, že kromě znalosti základních otázek ohledně hodnocení atraktivity společnosti z hlediska nákupu jejích cenných papírů bude spousta dalších nejasností. Vyplývají z aktuálních rozhodnutí při běžné obchodní činnosti – včetně zpráv, reportů, reportů či informací o nových úvěrech, které společnost během svého fungování zpřístupní. V různé míře ovlivní chod firmy. Mohou se týkat například měsíčních výkazů prodejů, změny člena představenstva nebo jako v dnešním článku zpětného odkupu vlastních akcií.

Vyplatí se proto vědět, jaké potenciální prostory vedou podnik při nákupu cenných papírů.

Atraktivní ocenění

Buyback neboli zpětný odkup vlastních akcií je velmi častým jevem na konci medvědího trhu. Proč? Odpověď je velmi jednoduchá. Po období poklesu trhu, cenné papíry společnosti bývají extrémně levné (pod jejich účetní hodnotou), takže je velmi vhodná doba pro jejich nákup za atraktivní cenu.

Zde vyvstává klíčová otázka a zároveň se nabízí následující otázka – jak poznat, že firma nakupuje podhodnocené akcie? Nejjednodušší index ilustrující ocenění je C/WK. Má mnoho nevýhod, i když nám poskytuje nejrychlejší a nejnázornější informaci o možném podhodnocení firmy. V účetním vyjádření (silně teoreticky) by měla být nižší než 1. Pokud je například P/W 0,83, říkáme, že za 1 PLN z aktiv společnosti musíme zaplatit 0,83 PLN. V důsledku toho je společnost podhodnocena.

Zpětný odkup cenných papírů

Naprostá většina společností, které odkupují své vlastní akcie (cca 90 % případů), provádí tyto činnosti za účelem pozdějšího zpětného odkupu cenných papírů. Odkup nakoupených akcií ovlivňuje (pozitivně) mimo jiné ukazatele jako ROE (ziskovost), ale i ty závislé na ceně papíru. Jedná se především o C/Z. Poměr ceny a zisku (P/E) zlepšuje vnímání společnosti analytiky, u kterých je pravděpodobnější, že zvýší své prognózy pro společnost. Proto lze tento typ zpětného odkupu považovat za „malý podvod“, který zlepšuje celkové finanční hodnocení společnosti prostřednictvím poměrové analýzy.


PŘEČTĚTE SI také: Návratnost aktiv – co je ukazatel ROA


Teoreticky by to nemělo negativně ovlivnit naše portfolio cenných papírů. Naopak dává investorům možnost prodat akcie za výhodnou cenu. Těm, kteří se nerozhodnou se nákupu zúčastnit, se však automaticky zvyšuje procentuální podíl na obchodním podílu společnosti. Důvodem je prostý fakt, že po zpětném odkupu bude na trhu k dispozici méně cenných papírů dané společnosti.

Zpětný odkup místo dividend

Některé společnosti považují zpětný odkup akcií za alternativu k dividendám. Jedná se o zajímavé řešení, ne vždy však generuje výhody, které by akcionáři místo toho nabízela dividenda. Při pohledu na tyto „manévry“ společností se rozhodnou pro zpětný odkup namísto vyplacení části zisku, obvykle když cena drasticky poklesne. Jde o nápravu snížením zásob v oběhu. Zisk tedy jde akcionářům přímo přes cenu daného aktiva. Tento model je velmi populární v USA, používáme ho častěji během slabých ekonomická situace na trhu.

Co se stane se zaměřenými akciemi?

Kromě zpětného odkupu existuje několik možností, co může společnost s koncentrovanými akciemi udělat. Nacházejí se však v rozhodné menšině. Některé společnosti inzerují zpětný odkup, protože se používají jako zástava, například půjčka. Vedení společnosti je může také zakoupit za účelem dalšího prodeje nebo je poskytnout zaměstnancům formou dodatečného bonusu ke mzdě / nabídce nákupu.

V případě zpětného odkupu se další nakládání s odkoupenými akciemi jeví jako jasné. Problém může nastat při posuzování např. přeprodeje cenných papírů nakoupených prostřednictvím zpětného odkupu, například zaměstnancům společnosti. Těžko můžeme jednoznačně říci, jaký dopad to bude mít na chod či politiku společnosti. Jako menšinoví investoři obvykle nemáme příliš podrobné znalosti o stavu společnosti a jejího tržního prostředí, abychom mohli určit, jaké budou důsledky tohoto kroku a navíc, zda bude ziskový.

Kolik vlastních akcií může společnost koupit?

Zákoník obchodních společností jasně upravuje zákonná pravidla pro zpětný odkup vlastních akcií. Týkají se dvou základních věcí. Mluvím o cenovém limitu a objemu transakcí. Zákon to upravuje následovně

  • cenový limit - podle nařízení (čl. 3 odst. 2) nesmějí emitenti nakupovat akcie za cenu vyšší, než je cena poslední nezávislé transakce, nebo - je-li vyšší - nejvyšší aktuální nezávislá nákupní nabídka v obchodním místě. Tohle znamená tamto cenový limit v objednávce nemůže být vyšší než cena poslední transakce nebo nejlepší nabídky nákupu.
  • objemový limit - v podstatě určuje maximální počet akcií, které může společnost nakoupit za den. Tato hodnota je přesně stanovena nařízením (čl. 3 odst. 3), které stanoví několik omezení. V rámci zpětného odkupu vlastních akcií nesmí společnost během seance nakoupit více než 25 % průměrného denního objemu obchodů s vlastními cennými papíry.

Jak se počítá průměrný denní obrat? Vychází ze dvou předpokladů:

  1. 20 obchodních dnů před objednávkou
  2. 20 obchodních dnů předcházejících měsíci zveřejnění informací o programu nákupu

Jedním z těchto dvou způsobů se vypočítá průměr.

Zpětný odkup ve zvláštní situaci na trhu?

Často na otázku, zda má něco na trh negativní nebo pozitivní vliv, ekonomové odpovídají „jinak“ nebo „záleží“. Ani zde není jednoznačná odpověď, že se jedná pouze o pozitivní / negativní jev. Ve většině případů se zpětný odkup posuzuje dvěma způsoby, i když je třeba se blíže podívat na důvody uváděné společností v odůvodnění nákupu a na situaci na trhu, na kterém se nachází.

Co si o tom myslíš?
14%
zajímavý
86%
Heh ...
0%
Šok!
0%
Nemám rád
0%
zranění
0%
O autorovi
Natalia Bojko
Absolvent Fakulty ekonomiky a financí Univerzity v Białystoku. Od roku 2016 aktivně obchoduje na měnových a akciových trzích. Předpokládá, že ty nejjednodušší analýzy přinášejí nejlepší výsledky. Příznivec swingového obchodování. Při výběru společností do portfolia se řídí myšlenkou investovat do hodnoty. Od roku 2019 zastává titul finanční analytik. V současné době je co-CEO & Founder v české proptradingové společnosti SpiceProp. Spolutvůrce projektu Akademie burzy cenných papírů Podlasie (XNUMX. a XNUMX. vydání).